Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za zakup prizemlja i kata dijela nekretnine čest.zgr. 1573 k.o. Vodice (ex. "Stara škola")

20. veljače 2020.

Na temelju Zaključka Gradonačelnice, KLASA: 372-03/20-01/04, URBROJ: 2182/04-05/04-20-1 od 17. 02. 2020.g., Gradonačelnica Grada Vodica 17. 02. 2020.g. raspisuje

NATJEČAJ
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup
prizemlja i kata dijela nekretnine označene kao
čest.zgr. 1573 k.o. Vodice (ex. „Stara škola“)20. veljače 2020.