Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni poziv na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi, osobama koje žive u nepovoljnim životnim uvjetima i osobama sa invaliditetom

09. srpnja 2021.

Na temelju  Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava , KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01/5-21-11 od 3. svibnja 2021. godine , te Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.13.0445, KLASA: 103-05/21-01/01, URBROJ: 2182/04-03/03-21-19 od 8. lipnja 2021. godine, te članka 44.st.1.t.33. Statuta Grada Vodica ( “Službeni glasnik Grada Vodica” broj:  02/21- dalje u tekstu SGV), Gradonačelnik Grada Vodica, raspisuje

 

 

JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE BESPLATNE SOCIJALNE USLUGE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI, OSOBAMA KOJE ŽIVE U NEPOVOLJNIM ŽIVOTNIM UVJETIMA I OSOBAMA SA INVALIDITETOM