Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih površina koji obavljaju gospodarsku djelatnost

11. svibnja 2021.

KLASA: 410-01/21-01/11
URBROJ: 2182/04-01/08-21-3
Vodice, 7. svibnja 2021. godine

 

          Na temelju članka 9. Programa dodjele potpora male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih površina koji obavljaju gospodarsku djelatnost („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 05/21) Gradonačelnik Grada Vodica,  raspisuje 

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora male vrijednosti za
obveznike poreza na korištenje javnih površina
koji obavljaju gospodarsku djelatnost