Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni poziv za dodjelu potpora obrtnicima-vlasnicima tradicijskih i umjetničkih obrta, zadrugama, nositeljima OPG-a i oznake HOP-a

16. travnja 2021.

KLASA: 402-01/21-01/02

URBROJ: 2182/04-05/04-21-2

Vodice, 13. travnja 2021.g.

Na temelju članka 8. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, zadrugama i vlasnicima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (koji obavljaju djelatnost na tradicijski način) Grada Vodica (KLASA: 011-01/14-01/04, URBROJ: 2182/04-04/01-14-2)  Gradonačelnica Grada Vodica raspisuje dana 13. travnja 2021.g.

 

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora

obrtnicima-vlasnicima tradicijskih i umjetničkih obrta,

zadrugama, nositeljima OPG-a i oznake HOP-a16. travnja 2021.
16. travnja 2021.
21. travnja 2021.
29. lipnja 2021.