Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta "Nove mogućnosti 2!"

24. lipnja 2021.

Na temelju  Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava , KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01/5-21-11 od 03. svibnja 2021. godine, te Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.13.0445, te članka 45. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Vodica ( “Službeni glasnik Grada Vodica” broj:  02/21- dalje u tekstu SGV), Gradonačelnik Grada Vodica, raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

 

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta "Nove mogućnosti 2!”  gerontodomaćica/radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja grada Vodica - projekt Zaželi

 

Broj traženih radnica: 20

Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Grad Vodice (Čista Mala, Čista Velika, Gaćelezi, Grabovci, Prvić Luka, Prvić Šepurina, Srima i Vodice).