Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup gradske nekretnine-zemljišta označenog kao čest. zem. 6986/52 K.O. Vodice

08. srpnja 2021.

KLASA: 947-03/20-01/16

URBROJ: 2182/04-05/04-21-2

Vodice, 07. srpnja 2021.g.

 

 

Na temelju Zaključka, KLASA: 947-03/21-01/16, URBROJ: 2182/04-05/04-21-1 od 07. srpnja 2021.g., Gradonačelnik Grada Vodica 07. srpnja 2021.g. raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup

gradske nekretnine-zemljišta označenog

kao čest. zem. 6986/52 K.O. Vodice08. srpnja 2021.