Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora na drugom katu objekta (treća prostorija desno) označenog kao čes. zgr. 22/3 K.O. Vodice (ex. "Stara općina" u Vodicama)

20. siječnja 2021.

KLASA: 372-03/21-01/04

URBROJ: 2182/04-04/05-21-2

Vodice, 18. siječnja 2021.g.

 

 

Na temelju Zaključka Gradonačelnice, KLASA: 372-03/21-01/04, URBROJ: 2182/04-05/04-21-1 od 18. 01. 2021.g., Gradonačelnica Grada Vodica 18. 01. 2021.g. raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup

poslovnog prostora na drugom katu objekta (treća prostorija desno) označenog

kao čes. zgr. 22/3 K.O. Vodice (ex. „Stara općina“ u Vodicama)20. siječnja 2021.