Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu ex. "Stara uljara" u Prvić Luci označeno kao čes.zgr. 130/2 K.O. Prvić

14. siječnja 2021.

KLASA: 372-03/21-01/01

URBROJ: 2182/04-04/05-21-2

Vodice, 11. siječnja 2021.g.

Na temelju Zaključka Gradonačelnice, KLASA: 372-03/21-01/01, URBROJ: 2182/04-05/04-21-1 od 11. 01. 2021.g., Gradonačelnica Grada Vodica 11.01. 2021.g. raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup

poslovnog prostora u objektu ex. „Stara uljara“ u Prvić Luci

                                                                         označeno kao čes. zgr. 130/2 K.O. Prvić

14. siječnja 2021.