Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u potkrovlju (lijevo) objekta ex. „Stara općina“ u Vodicama označen kao čes.zgr. 22/3 k.o. Vodice

06. prosinca 2021.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 372-03/21-01/19, URBROJ: 2182/04-05/04-21-1 od 02. 12. 2021.g., Gradonačelnik Grada Vodica 02. 12. 2021.g. raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prikupljanje pismenih ponuda  za davanje u zakup poslovnog prostora u potkrovlju (lijevo) objekta

ex. „Stara općina“ u Vodicama označen kao čes.zgr. 22/3 k.o. Vodice

 06. prosinca 2021.