Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup potkrovlja objekta označenog kao čes.zgr. 130/1 k.o. Prvić (ex. "Bratska kuća")

16. ožujka 2021.

KLASA: 372-03/21-01/09

URBROJ: 2182/04-04/05-21-2

Vodice, 12. ožujka 2021.g.

 

Na temelju Zaključka Gradonačelnice, KLASA: 372-03/21-01/09, URBROJ: 2182/04-05/04-21-1 od 12. 03. 2021.g., Gradonačelnica Grada Vodica 12. 03. 2021.g. raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prikupljanje pismenih ponuda  za davanje u zakup potkrovlja

objekta označenog kao čes.zgr. 130/1 k.o. Prvić (ex. „Bratska kuća“)16. ožujka 2021.