Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Oglas za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Viši stručni suradnik - Voditelj projekta "Nove mogućnosti"

10. lipnja 2021.

Na temelju članaka 8., 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSN) i Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 06/19, 08/19, 10/19, 2/20, 7/20 i 8/20), Pročelnik Tajništva Grada - Tajnik Grada raspisuje

 

OGLAS
za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica
za vrijeme trajanja projekta „Nove mogućnosti 2!“

 

na radno mjesto Viši stručni suradnik - Voditelj projekta „Nove mogućnosti“ (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „Nove mogućnosti 2!“ uz probni rad od 2 mjeseca radi potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom.

 10. lipnja 2021.
10. lipnja 2021.