Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Oglas za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Viši stručni suradnik za radne odnose, sjednice i lokalnu samoupravu

21. travnja 2021.

Na temelju članaka 8., 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19– u daljnjem tekstu: ZSN), Pročelnik Tajništva Grada-Tajnik Grada raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Viši stručni suradnik za radne odnose, sjednice i lokalnu samoupravu (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do njegovog povratka na posao.21. travnja 2021.
21. travnja 2021.