Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Poziv za iskaz interesa za kupnju grobnica koje se planiraju izgraditi na groblju u Srimi

14. travnja 2021.

KLASA: 363-06/21-01/20

UR.BROJ: 2182/04-05/04-21-1

Vodice, 13. travnja 2021.g.

 

P O Z I V

za iskaz interesa za kupnju

grobnica koje se planiraju izgraditi na groblju u Srimi14. travnja 2021.
14. travnja 2021.