Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima

28. prosinca 2022.

Na temelju članka 10. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima (KLASA: 402-01/22-01/09, URBROJ: 2182-4-04/01-22-1 od 22. prosinca 2022.g., SGGV 12/22) Gradonačelnik Grada Vodica raspisuje dana 27. prosinca 2022.g.,

 


J A V N I   P O Z I V
za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima

 

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima s ciljem očuvanja kulturnog nasljeđa i tradicijskih gospodarskih vrijednosti te poticanja njihovog razvoja.