Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, zadrugama i poljoprivrednicima

05. listopada 2022.
Na temelju članka 8. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, zadrugama i poljoprivrednicima (KLASA: 011-01/14-01/04, URBROJ: 2182/04-04/01-14-2 od 08. 12. 2014.g. i KLASA: 402-01/22-01/05, URBROJ: 2182-4-05/04-22-1 od 15. 09. 2022.g.) Gradonačelnik Grada Vodica raspisuje dana 05. listopada 2022.g.

J A V N I P O Z I V
za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, zadrugama i poljoprivrednicima


05. listopada 2022.
05. listopada 2022.