Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u na drugom katu objekta označenog kao čes.zgr. 22/3 k.o. Vodice (ex. Stara općina)

09. ožujka 2022.
Na temelju Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 372-03/22-01/03, URBROJ: 2182-4-05/04-22-1 od 07. 03. 2022.g., Gradonačelnik Grada Vodica 07. 03. 2022.g. raspisuje

N A T J E Č A J
o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u na drugom katu objekta označenog kao čes.zgr. 22/3 k.o. Vodice (ex. Stara općina)


09. ožujka 2022.