Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup objekta označenog kao čes.zgr. 140/4 k.o. Prvić (ex. Nova - stara uljara u Prvić Luci)

17. veljače 2022.
Na temelju Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 372-03/22-01/04, URBROJ: 2182-4-05/04-22-1 od 15.02.2022.g., Gradonačelnik Grada Vodica 15.02.2022.g. raspisuje


NATJEČAJ
za prikupljanje pismenih ponuda za davnje u zakup
objekta označenog kao čes.zgr. 140/4 k.o. Prvić (ex. Nova - stara uljara u prvić Luci)


17. veljače 2022.