Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu „Seoska kuća“ u Prvić Šepurini (k.č. 350/1 i 350/2 k.o. Prvić)

28. studenog 2022.
Na temelju Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 372-03/22-01/15, URBROJ: 2182-4-05/04-22-1 od 23. 11. 2022.g., Gradonačelnik Grada Vodica 23. 11. 2022.g. raspisuje

N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu „Seoska kuća“ u Prvić Šepurini (k.č. 350/1 i 350/2 k.o. Prvić)


28. studenog 2022.