Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup objekta označenog kao poslovni prostor čest. zgr. 130/1 k.o. Prvić (ex. Bratska kuća)

07. ožujka 2022.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 372-03/22-01/05, URBROJ: 2182-4-05/04-22-1 od 03. 03. 2022.g., Gradonačelnik Grada Vodica 03. 03. 2022. g. raspisuje

N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup
poslovnog prostora u prizemlju objekta označenog
kao čes.zgr. 130/1 k.o. Prvić (ex. Bratska kuća)03. ožujka 2022.