Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za financije i javne prihode na radno mjesto Viši referent za naplatu gradskih prihoda

09. veljače 2022.

Na temelju članaka 8., 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu u Upravni odjel za financije i javne prihode na radno mjesto Viši referent za naplatu gradskih prihoda (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci uz probni rad 2 mjeseca radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.09. veljače 2022.
09. veljače 2022.