Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije i javne prihode Grada Vodica na radno mjesto Viši stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda, vježbenički staž

24. ožujka 2023.

Na temelju članaka 19. stavka 1. i članka 86. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Upravni odjel za financije i javne prihode Grada Vodica na radno mjesto Viši stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda (2 izvršitelja, m/ž) na određeno vrijeme od dvanaest (12) mjeseci, vježbenički staž.