Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje i podnošenje pisanih ponuda za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vodica u gospodarskoj zoni s proizvodnom namjenom na području k.o. Čista uz mogućnost osnivanja prava građenja

19. lipnja 2023.

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Vodica, KLASA: 361-08/22-01/03, URBROJ: 2182-4-07/01-22-1 o iniciranju gradnje fotonaponske elektrane u Industrijskoj zoni Čista od 26. rujna 2022.g., članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),  članaka 23 a., 23 b., 23 c. i 27. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Vodica (Službeni vjesnik Šibensko kninske županije, br. 02/06, 15/09 i 04/14) te članka 45. Statuta Grada Vodica  (Službeni glasnik Grada Vodica, god. 2022. br.12),  Gradonačelnik Grada Vodica raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje i podnošenje pisanih ponuda za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vodica u gospodarskoj zoni s proizvodnom namjenom na području k.o. Čista uz mogućnost osnivanja prava građenja19. lipnja 2023.