Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu „ex. Stara općina“ u Vodicama označena kao čes. zgr. 22/4 k.o. Vodice)

20. studenog 2023.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 372-03/23-01/12, URBROJ: 2182-4-05/04-23-1 od 16. 11. 2023.g., Gradonačelnik Grada Vodica 16. 11. 2023.g. raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

raspisivanju natječaja za davanje u

zakup poslovnog prostora u objektu „ex. Stara općina“ u Vodicama

označena kao čes. zgr. 22/4 k.o. Vodice

 20. studenog 2023.