Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u gradskoj nekretnini označenoj kao čes. zgr. 130/1 k.o, Prvić (ex. Bratska kuća)

29. studenog 2023.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 372-03/23-01/13, URBROJ: 2182-4-05/04-23-1 od 27. 11. 2023.g., Gradonačelnik Grada Vodica 29. 11. 2023.g. raspisuje

N A T J E Č A J
o raspisivanju natječaja za davanje u
zakup poslovnog prostora u gradskoj nekretnini
označenoj kao čes. zgr. 130/1 k.o, Prvić (ex. Bratska kuća)29. studenog 2023.