Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup prizemlja i kata dijela nekretnine označene kao čest.zgr. 1573 k.o. Vodice (ex. "Stara škola")

13. veljače 2023.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 372-03/23-01/06, URBROJ: 2182-4-05/04-23-1 od 08. 02. 2023.g., Gradonačelnik Grada Vodica 08. 02. 2023.g. raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup

prizemlja i kata dijela nekretnine označene

kao čest.zgr. 1573 k.o. Vodice (ex. „Stara škola“)13. veljače 2023.