Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gospodarstvo

17. svibnja 2024.

KLASA: 112-03/24-01/04
URBROJ: 2182-4-03/03-24-1 od 16. svibnja 2024. godine

Na temelju članaka 19. stavka 1. i članka 86. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica na radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gospodarstvo (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme od dvanaest (12) mjeseci, vježbenički staž.