Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni natječaj za prodaju službenih vozila u vlasništvu Grada Vodica

17. lipnja 2024.

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Vodica o prodaji službenih automobila u vlasništvu Grada Vodica, KLASA: 406-01/24-01/05, URBROJ: 2182-04-05/04-24-1 od 27. svibnja 2024.g., Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju službenih automobila objavljuje slijedeći

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenih vozila u vlasništvu Grada Vodica