Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora u Gradskoj upravi Grada Vodica

15. svibnja 2024.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 372-03/24-01/06, URBROJ: 2182-4-05/04-24-1 od 13.05. 2024.g., Gradonačelnik Grada Vodica 13. 05. 2024.g. raspisuje

N A T J E Č A J

raspisivanju natječaja za davanje u
zakup dijela poslovnog prostora u Gradskoj upravi Grada Vodica15. svibnja 2024.