Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Oglas a prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje na radno mjesto Viši referent za imovinu i prometno redarstvo

17. svibnja 2024.

KLASA: 112-03/24-01/03
URBROJ: 2182-4-03/03-24-1 od 16. svibnja 2024. godine

Na temelju članaka 8., 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje na radno mjesto Viši referent za imovinu i prometno redarstvo (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme, uz probni rad 2 (dva) mjeseca, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do njegovog povratka na posao.17. svibnja 2024.
17. svibnja 2024.
06. lipnja 2024.