Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Povjerenik za etiku

Odredbom članka 15. stavak 1. Etičkog kodeksa državnih službenika (Narodne novine, br. 40/11 i 13/12), propisano je da u svim državnim tijelima čelnik tijela imenuje povjerenika za etiku iz reda državnih službenika.


Povjerenik za etiku
Renata Bodrožić, dipl.oec.
Ive Čače 8, HR-22211 Vodice
tel: 022 444 904
fax: 022 444 920
renata.bodrozic@grad-vodice.hr

Prava i obveze povjerenika za etiku
  • prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu
  • promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima
  • zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika
  • provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe
  • vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama

Podnošenje pritužbe i ispitivanje osnovanosti

Građani i pravne osobe te državni službenici mogu povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na ponašanje državnih službenika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa. Pritužba se može podnijeti u pisanom obliku, a može se podnijeti i usmenim putem.

Povjerenik za etiku provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i u tom smislu dužan je u roku 30 dana od dana primitka pritužbe podnijeti pisano izvješće čelniku državnog tijela, te pripremiti prijedlog odgovora podnositelju pritužbe.

Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne pritužbe. 

Čelnik državnog tijela dužan je dati odgovor podnositelju pritužbe u roku 60 dana od dana zaprimanja pritužbe te ga izvijestiti o poduzetim radnjama.

Podnositelj pritužbe ima pravo podnijeti pritužbu Etičkom povjerenstvu u roku 30 dana od dana isteka roka za davanje odgovora na pritužbu, odnosno od dana primitka odgovora na pritužbu, u slučaju kada nije zadovoljan odgovorom čelnika državnog tijela.