Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Pravo na pristup informacijama

Temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 85/15), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne na jednak način i pod jednakim uvjetima svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Službenik za informiranje
Marselo Mitrović-Matić, mag.iur.
Ive Čače 8, HR-22211 Vodice
tel: 022 444 906
fax: 022 444 920
marselo@grad-vodice.hr

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Grad Vodice, Službenik za informiranje, Ive Čače 8, HR-22211 Vodice
  • elektroničkom poštom na marselo@grad-vodice.hr

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njeno sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.


Više informacija o pravu na pristup informacijama: www.pristupinfo.hr

 

Zakoni i propisi
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br 25/13)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 85/15)
  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/14)
  • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 15/14)

Obrasci


Izvješća