Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Zatvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Odluka o imenovanju ulice bogdanovići
Trajanje savjetovanja: 09. veljače - 20. veljače 2023.


Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vodica
Trajanje savjetovanja: 19. siječnja - 18. veljače 2023.


Odluka o komunalnom doprinosu
Trajanje savjetovanja: 18. siječnja - 17. veljače 2023.


Odluka o izmjenama odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
Trajanje savjetovanja: 18. siječnja - 17. veljače 2023.


Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice
Trajanje savjetovanja: 22. studenog - 09. prosinca 2022.


Nacrt prijedloga Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Vodica
Trajanje savjetovanja: 16.travnja - 16. svibnja 2022.


Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Trajanje savjetovanja: 9.ožujka - 8. travnja 2022.


Nacrt prijedloga Statuta Grada Vodica
Trajanje savjetovanja: 17. veljače - 19. ožujka 2022.


Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vodica
Trajanje savjetovanja: 17. veljače - 19. ožujka 2022.


Nacrt prijedloga Statuta Grada Vodica
Trajanje savjetovanja: 22. veljače - 01. ožujka 2021.


Nacrt prijedloga Poslovnika Grada Vodica
Trajanje savjetovanja: 22. veljače - 01. ožujka 2021.


Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Trajanje savjetovanja: 06. ožujka - 06. travnja 2020.


Izmjene i dopune Statuta Grada Vodica
Trajanje savjetovanja: 03. prosinca 2019. - 03. siječnja 2020.


Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica
Trajanje savjetovanja: 29. studenog 2019. - 16. prosinca 2019.


Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu
Trajanje savjetovanja: 04. siječnja 2019. - 21. siječnja 2019.


Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doPrinosu
Trajanje savjetovanja: 20. prosinca 2018. - 8. siječnja 2019.


Nacrt prijedloga odluke o komunalnoj naknadi
Trajanje savjetovanja: 25. listopada - 25. studenog 2018.


Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Trajanje savjetovanja: 25. listopada - 25. studenog 2018.