Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • mogućuje ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove odluke putem Izvješća o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.


SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Miroslav Šamija, bacc.admin.publ.
Ive Čače 8, HR-22211 Vodice
tel: 022 444 908
miroslav.samija@grad-vodice.hr


Zakoni i propisi
  • Zakon o zaštiti osobnih podataka - Pročišćeni tekst (NN 106/2012)