Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Upravni odjel za financije i javne prihode

Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode
Hrvoje Perica, dipl.oec.
hrvoje.perica@grad-vodice.hr
tel: 022 444 900

Savjetnik za računovodstvo i proračun
Ivona Mihić, mag.oec.
ivona.mihic@grad-vodice.hr
tel: 022 444 900

Savjetnik za platni promet i evidenciju imovine
Marija Bilać, dipl.oec.
marija.bilac@grad-vodice.hr
tel: 022 444 914

Viši stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda
Jelena-Ivana Šprljan Ivanović, mag.oec.
jelena.sprljan@grad-vodice.hr
tel: 022 444 915

Stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda
Renata Bodrožić, dipl. oec.
renata.bodrozic@grad-vodice.hr
tel: 022 444 905

Stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda
Ivona Josipović, struč.spec.oec.
ivona.josipovic@grad-vodice.hr
tel: 022 444 904

Stručni suradnik za računovodstvo i proračun
Mirna Jakoliš, struč.spec.oec.
mirna.jakolis@grad-vodice.hr
tel: 022 444 914