Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Marko Lugović, dipl.ing.građ.
marko@lugovic.com
tel: 022 444 911

Savjetnik za naplatu gradskih prihoda
Franka Arambaša, mag.iur.
franka.arambasa@grad-vodice.hr
tel: 022 444 911

Viši stručni suradnik za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Petra Pajić, dipl.ing.građ.
petra.pajic@grad-vodice.hr
tel: 022 444 903

Stručni suradnik za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Tino Kusanović, ing.građ.
tino.kusanovic@grad-vodice.hr
tel: 022 444 910

Stručni suradnik za pomorsko dobro, javnu površinu, komunalno-vodni sustav i zaštitu okoliša
Antonija Skočić, bacc.admin.publ.
antonija.skocic@grad-vodice.hr
tel: 022 444 911

Stručni suradnik za komunalno-vodni sustav
Antonija Šarić, bacc.admin.publ.
antonija.saric@grad-vodice.hr
tel: 022 444 903

Viši referent za komunalne poslove
Miroslav Šamija, bacc.admin.publ.
miroslav.samija@grad-vodice.hr
tel: 022 444 908

Viši referent za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Anja Kursar, bacc.admin.publ.
anja.kursar@grad-vodice.hr
tel: 022 444 911

Odsjek za komunalno redarstvo

Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva
Blagodar Španja, bacc.admin.publ.
blagodar.spanja@grad-vodice.hr
tel: 022 444 909

Viši referent - komunalni redar
Andrija Komadina, bacc.admin.publ.
komadina.kr@grad-vodice.hr
tel: 022 444 909

Viši referent - komunalni redar
Saša Ergić, bacc.oec.
ergic.kr@grad-vodice.hr
tel: 022 444 909