Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Komunalni red i redarstvo

Odsjek za komunalno redarstvo

Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva
Blagodar Španja, bacc.admin.publ.
blagodar.spanja@grad-vodice.hr
tel: 022 444 909

Viši referent - komunalni redar
Iva Latin Srdarić, bacc.admin.publ.
latin.kr@grad-vodice.hr
tel: 022 444 909

Viši referent - komunalni redar
Andrija Komadina, bacc.admin.publ.
komadina.kr@grad-vodice.hr
tel: 022 444 909

Viši referent - komunalni redar
Saša Ergić, bacc.oec.
ergic.kr@grad-vodice.hr
tel: 022 444 909

Odluka o komunalnom redu