Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

ADRIADAPT – A Resilience information platform for Adriatic cities and towns

Naziv projekta:
ADRIADAPT – A Resilience information platform for Adriatic cities and towns

Trajanje projekta:
01. 01. 2019. - 31. 12. 2020.

Vrijednost projekta:
112.900,00€

Projekt ima za cilj promicati jačanje otpornosti obalnih gradova odnosno regija uz Jadransko more od nepovoljnih posljedica klimatskih promjena, na način da podigne razinu znanja o adekvatnim mjerama prilagodbe klimatskim promjenama odnosno pratećim planskim mjerama. Na ovaj način, projekt će omogućiti upravama u lokalnim i regionalnim sredinama da odgovore odgovarajućim politikama na izazove koje donose klimatske promjene u obalnom pojasu projektnog područja. Pri odabiru strategija odnosno rješenja za prilagodbu i smanjenje učinaka klimatskih promjena primijeniti će se specifičan pristup zavisan o danoj lokaciji što će osigurati potpunu usklađenost predloženih strategija sa stvarnim potrebama promatranog područja.

Projektni ciljevi biti će ostvareni kroz sljedeće grupe aktivnosti:

  • harmonizacija i unaprjeđenje raspoloživih mjernih podataka vezanih za klimatske promjene te njihova obrada za korištenje u procesu upravljanja
  • stvoriti informacijski sustav o klimi odnosno platformu znanja za obalno područje Jadranskog mora sa primjerima dobre prakse, smjernicama, studijama, zakonodavnim okvirom; kako bi omogućili višeslojne planove i mjere prilagodbe te jačanja otpornosti, koji će omogućiti siguran i održiv socio-ekološki sustav, spajajući prirodne društvene i gospodarske potrebe susjednih partner država
  • testirati i integrirati platformu znanja s projektnim partnerima na pilot područjima u Italiji i Hrvatskoj
  • proširiti stečena saznanja odnosno održavati dostupnim platformu znanja, kao svojevrsno skladište za klimatske planove, mjere, politike specifične za obalno područje Jadranskog mora, koje omogućavaju podršku drugim lokalnim i/ili regionalnim upravama pri planiranju jačanja otpornosti na klimatske promjene

Uloga Grada Vodica:
Projektno pilot područje lokalne sredine u RH je Grad Vodice, za koje će se utvrditi specifične mjere prilagodbe odnosno smanjenja učinaka klimatskih promjena.

Programsko područje i države uključene u projekt:
Obalne županije Hrvatske i obalne pokrajine Italije

Glavni izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
EU poziv: INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014-2020 Program – 1. Poziv iz 2017 „Standard“

Ukupni proračun projekta:
2.223.870,00 eur

Vodeći partner:
(CMCC) Euro-Mediteranski centar za klimatske promjene iz Venecije

Ostali partneri:
Hrvatski hidrometeorološki zavod (DHMZ)
IUAV Sveučilište iz Veneciji
Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC)
Udruženje gradova doline rijeke Savio
Agencija za zaštitu okoliš i energiju regije Emilia – Romagna (ARPAE)
Grad Udine
Grad Cervia
Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)
Šibensko-kninska županija Grad Vodice

Odgovorna osoba ispred Grada Vodica:
Marko Lugović, dipl.ing.građ.
marko@lugovic.com

Grad Vodice je jedan od projektnih partnera na projektu za čije je projektne aktivnosti osigurano 112.900,00€ od čega se 85% sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (95.965,00€), a 15 % sufinancira Grad Vodice (16.935,00€).


» Adriadapt Bilten br. 1
» Adriadapt Bilten br. 2
» Adriadapt Bilten br. 3
» Adriadapt Bilten br. 4
» Adriadapt Bilten br. 5
» Adriadapt Bilten br. 6
» Adriadapt Bilten br. 7

 

Video:

Adriadapt promo video - 1. dio
Adriadapt promo video - 2. dio
Adriadapt u Šibensko-kninskoj županiji
Grad Vodice i Adriadapt
Globalne promjene, lokalne posljedice
Klimatske promjene i podizanje morske razine