Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Propisi iz područja komunalnog sustava i graditeljstva

Komunalna naknada i doprinos
Odluka o visini spomeničke rente
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnom doprinosu
Komunalno gospodarstvo
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Vodica za 2024. godinu
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
Odluka o prodajnim mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica
Odluka o obvezi plaćanja naknade za razvoj vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Vodica
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica
Odluka o komunalnom redu
Ugostiteljstvo
Odluka o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sl. usluga
Zaključak o određivanju dana tradicionalnih fešta i manifestacija
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Groblja
Odluka o grobljima
Životinje
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Poljoprivreda
Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Vodica