Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Projekt "Nove mogućnosti"

Grad Vodice je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Nove mogućnosti!" koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u skladu sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj te sa ciljevima i prioritetima Strategije razvoja Grada Vodica. Ukupna vrijednost projekta „ Nove mogućnosti“ je 2.040.220,00 kuna i sufinanciran je u stopostotnom iznosu sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u razdoblju od 5. studenog 2018. godine do 5. svibnja 2021. godine.

Ovaj projekt obuhvaća strateška područja:

  1. obrazovanje i cjeloživotno učenje
  2. zapošljavanje i pristup zapošljavanju
  3. skrb o starijim osobama 

Ovim projektom će se obuhvatiti nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem u dobi od 40 do 59 godina pri čemu će se prednost dati starijima od 50 godina, a koje će obavljati uslugu pružanja pomoći krajnjim korisnicima, te će pri kraju isteka ugovora dobiti priliku za dodatna obrazovanja/osposobljavanja čime bi imale mogućnost i dalje ostati aktivne na tržištu radne snage. Na taj način će žene osnažiti svoj radni potencijal i dobiti mogućnost novog zaposlenja čime se smanjuje ukupna nezaposlenost i utječe na smanjenje rizika od siromaštva.

Projekt osigurava izvaninstitucionalnu skrb i pruža krajnjim korisnicima ostanak u vlastitom domu čime se pridonosi dostojanstvu življenja starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, poboljšava kvalitete života i socijalna uključenost.

Partneri u Projektu su Gradsko društvo Crveni križ Vodice, Područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Šibenik i Centar za socijalnu skrb Šibenik.
Javni poziv za iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške starijim osobama, osobama s invaliditetom i osobama koje žive u nepovoljnim životnim uvjetima

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Nove mogućnosti


Viši stručni suradnik - Voditelj projekta "Nove mogućnosti"
Diana Vodanović, dipl.oec.
diana.vodanovic@grad-vodice.hr


Projekt Nove mogućnostieufondovi.gov.hr