Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Projekt "Nove mogućnosti 2!"

Grad Vodice je 8. lipnja 2021. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1.855.468,00 kuna u svrhu provedbe projekta UP.02.1.1.13.0445 - „Nove mogućnosti 2!“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u skladu sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj , te sa ciljevima i prioritetima Strategije razvoja Grada Vodice.

Projekt obuhvaća strateška područja:

  1. zapošljavanje i pristup zapošljavanju
  2. obrazovanje i cjeloživotno učenje
  3. skrb o starijim osobama 

Zapošljavanjem 20 teže zapošljivih žena i žena s nižim stupnjem obrazovanja na period od 12 mjeseci za provođenje usluge skrbi o 120 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju sa područja Grada Vodice smanjuje se ukupna nezaposlenost i rizik od siromaštva.

Dodatnim obrazovanjem/osposobljavanjem za zanimanja deficitarna na tržištu rada 20 žena će osnažiti svoj radni potencijal, ojačati kompetencije i tržišnu konkurentnost, dobiti mogućnost novog zaposlenja i aktivni ostanak na tržištu radne snage čime se smanjuje ukupna nezaposlenost i utječe na smanjenje rizika od siromaštva.

Osiguravanjem izvaninstitucionalne skrbi krajnjim korisnicima se omogućuje ostanak u vlastitom domu što doprinosi dostojanstvu življenja starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, poboljšava kvaliteta života i socijalna uključenost.

Partneri u Projektu su Gradsko društvo Crveni križ Vodice, Područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Šibenik i Centar za socijalnu skrb Šibenik.
Javni poziv za iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi, osobama koje žive u nepovoljnim životnim uvjetima i osobama sa invaliditetom


Viši stručni suradnik - Voditelj projekta "Nove mogućnosti"
Diana Vodanović, dipl.oec.
diana.vodanovic@grad-vodice.hr


Projekt Nove mogućnostieufondovi.gov.hr