Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Projekt "Nove mogućnosti 3!"

Grad Vodice je 7. prosinca 2022. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1.230.176,25 kuna u svrhu provedbe projekta „Nove mogućnosti 3!“ UP.02.1.1.16.0046 koji se financira iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali Zaželi-program zapošljavanja žena faza III (2014.-2020.).

Projekt je u skladu sa Strategijom Europa 2020  (doprinosi uključivom rastu kroz ciljno zapošljavanje žena i smanjenju siromaštva), sa Nacionalnim planom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. (doprinosi posebnim ciljevima 1 i 4 prioriteta 1 Doprinijeti smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti), Strategijom Šibensko-kninske županije ( C4 Razvoj kompetentnih i zapošljivih ljudskih resursa i socijalne uključenosti), te sa ciljevima i prioritetima Strategije razvoja Grada Vodice (cilj 3 prioritet 5 mjera 5.3. Unapređenje skrbi o starijima i osobama s invaliditetom).

Zapošljavanjem 25 teže zapošljivih žena  i žena s nižim stupnjem obrazovanja na period od 6 mjeseci na poslovima gerontodomaćice za provođenje usluge skrbi o krajnjim korisnicima (starije osobe i nemoćne osobe sa invaliditetom neovisno o životnoj dobi) sa područja Grada Vodice smanjuje se ukupna nezaposlenost i rizik od siromaštva te jača međugeneracijska solidarnost. Svaka zaposlena gerontodomaćica pružati će besplatnu socijalnu uslugu potpore i pomoći najmanje 6 krajnjih korisnika.

Osiguravanjem izvaninstitucionalne skrbi krajnjim korisnicima se omogućuje ostanak u vlastitom domu što doprinosi dostojanstvu življenja starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, poboljšava kvaliteta života i socijalna uključenost.

Osiguravanjem izvaninstitucionalne skrbi krajnjim korisnicima se omogućuje ostanak u vlastitom domu što doprinosi dostojanstvu življenja starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, poboljšava kvaliteta života i socijalna uključenost, sprečava prerana institucionalizacija.

Partneri u Projektu su Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vodice, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik i Centar za socijalnu skrb Šibenik.


Ponovljeni javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta Nove mogućnosti 3!

JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE BESPLATNE SOCIJALNE USLUGE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I NEMOĆNIM OSOBAMA

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta Nove mogućnosti 3!

Viši stručni suradnik - Voditelj projekta "Nove mogućnosti"
Diana Vodanović, dipl.oec.
diana.vodanovic@grad-vodice.hr


Projekt Nove mogućnosti


www.strukturnifondovi.hr