Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Projekt "Nove mogućnosti 4!"

Grad Vodice je 26. veljače 2024. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1.275.000,00 EURA u svrhu provedbe projekta „NOVE MOGUĆNOSTI 4!“ – kodni broj SF.3.4.11.01.0048 koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Program Zaželi – prevencija institucionalizacije S.F.3.4.11.01. a za kojeg su bespovratna sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda plus (85 %) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %).

Posrednička tijela:
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Korisnik bespovratnih sredstava: GRAD VODICE

Ukupna vrijednost projekta (dodijeljenih bespovratnih sredstava): 1.275.000,00 eura

Trajanje projekta: 26.02.2024. – 26.02.2027. (pružanje usluga sudionicima najdulje 34 mjeseca)

Partneri u Projektu:
Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vodice i Hrvatski zavod za socijalnu skrb Područni ured Šibenik

Cilj Projekta „NOVE MOGUĆNOSTI 4!“:
Pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom, povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina na području Grada Vodica.
Zapošljavanjem na određeno vrijeme do 34 mjeseca 25 radni-k/ca za pružanje socijalnih usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom ( svaki zaposleni radni-k/ca pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika) omogućuje se provedba projektnih aktivnosti kojima će se omogućiti unaprjeđenje kvalitete života za najmanje 150 pripadnika ciljnih skupina.

Ciljne skupine:

  1. Osobe starije od 65 godina (65 i više godina) - koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu - i čiji mjesečni prihodi: * za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% * za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% * za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta -i koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge = usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
  2. Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina) - koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu - i koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja - i koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge = usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

* Uvjet u slučaju višečlanog kućanstva, kod obje ciljne skupine, je da su svi članovi kućanstva pripadnici neke od navedenih ciljnih skupina!

Prihvatljiva aktivnost:
Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje:

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
  • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili * zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Neprihvatljivo:

  • pružanje usluge potpore i podrške pripadnicima ciljne skupine koji istovremeno koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
  • pružanje usluge potpore i podrške osobi s invaliditetom čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
  • pružanje usluge potpore i podrške osobi starijoj od 65 godina ili odrasloj osobi s invaliditetom koja živi u istom kućanstvu kao i osoba koja im pruža uslugu

Ponovljeni javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Nove mogućnosti 4!

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta Nove mogućnosti!

Javni poziv za iskaz interesa pripadnika ciljanih skupina za sudjelovanje u programu "Zaželi-prevencija institucionalizacije"


Viši stručni suradnik - Voditelj projekta "Nove mogućnosti"
Diana Vodanović, dipl.oec.
diana.vodanovic@grad-vodice.hr


Projekt Nove mogućnostieufondovi.gov.hr