Likovna udruga „More" organizira ljetne likovne kreativne radionice namijenjene djeci Vodica i gostima (predškolci i osnovnoškolci). 

Radionice su stručno vođene, uče se i primjenjuju različite i interesantne likovne tehnike. Program je usklađen s uzrastom djece koja mogu na ovaj način, uz zabavu, kvalitetno strukturirati svoje slobodno vrijeme. 

Zainteresirani za ljetne likovne radionice mogu se obratiti voditeljici radionica Mariji Ivanda (095 597 3487).