Zbog učestalih požara koji su obilježili početak ove godine i već do sada opteretili iznad svih očekivanja lokalni i državni proračun, Grad Vodice će snažnije početi primjenjivati odredbe Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Vodica čiji sadržaj možete vidjeti ovdje.

Prema članku 15. ove Odluke „radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici i ovlaštenici takvih zemljišta dužni su: održavati i uređivati poljoprivredne površine, međe, živice i poljske putove, uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, . sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem.“
Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara koji mogu uzrokovati velike štete na kultiviranim površinama, Komunalno će redarstvo Grada Vodica krenuti u inspekcijski nadzor i početi postupati prema ovoj Odluci prema onim vlasnicima koji su zapustili i ne održavaju urednima svoja poljoprivredna zemljišta.