Na nedavno održanoj sjednici vodičkog Gradskog vijeća raspravljalo se o čak trideset točaka dnevnog reda. Jednoglasno je doneseno trinaest, većinom glasova petnaest, a dvije točke nisu usvojene.
Jednoglasno su prihvaćena izvješća o radu i financijska izvješća za prošlu godinu svih gradskih ustanova, izvješće o stanju zaštite od požara i o radu Savjeta mladih. Također su svi vijećnici usvojili program o utrošku sredstava spomeničke rente za 2017. godinu, odluku o ovogodišnjim laureatima Grada Vodica i Plan zaštite od požara, kao i Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica za razdoblje od siječnja do travnja 2017. godine, Odluku o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica te Odluku o dopuni Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga.

Većinom glasova izglasana je realizacija Gradskog proračuna u prošloj godini kao i izvršenja programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini. Prihvaćen je i I. rebalans proračuna s izmjenama programa javnih potreba u sportu, kulturi, socijalne i druge skrbi za tekuću godinu te ulaganja u gradsku infrastrukturu. Donesen je program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za tekuću godinu te je prihvaćeno Izvješće o radu gradonačelnice Branke Juričev Martinčev, i trogodišnji Plan davanja koncesija na području Grada Vodica za razdoblje od 2017. – 2019. godine, a imenovani su i članovi Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vodica za razdoblje od 2017. – 2021. godine sa prezentacijom Registra nekretnina i Odluka o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“ nisu prihvaćeni.