Grad Vodice je potpisao ugovor sa županijskim Zavodom za hitnu medicinu o sufinanciranju s pola milijuna kuna rad hitne medicinske pomoći u Vodicama.
Grad već godinama izdvaja značajan novac kako bi osigurao kvalitetniju medicinsku skrb za svoje građane, ali i goste u ljetnim mjesecima kad su i potrebe za ovom vrstom pomoći veće. U gradskom je proračunu tako osigurano pola milijuna kuna za sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći tijekom cijele godine, pa u Vodicama radi pet timova dvadeset i četiri sata dnevno dvanaest mjeseci u godini. Uređena je i zgrada vodičke ambulante i osiguran poseban ulaz kako bi se olakšao pristup kolima i rad timova hitne medicine.

Međutim, Grad nije stao samo na tome već su u proračunu predviđena i dodatna sredstva za financiranje dežurstava obiteljskih liječnika nedjeljom i praznicima te za zdravstvene preglede sportaša. A kako bi se hitna medicinska usluga pružala na još kvalitetniji i primjereni način u planu je i izrada dokumentacije za izgradnju budućeg novog objekta na Račicama gdje bi trebale biti smještene Javna vatrogasna postrojba i Hitna medicinska služba.