Hrvatskim cestama d.o.o. izdana je Lokacijska dozvola koja je prije nekoliko dana postala i pravomoćna, a kojom je omogućeno raspisivanje natječaja za izvođenje infrastrukturnih radova na dijelu Jadranske magistrale kroz Vodice.
Radi se o radovima koje su Hrvatske ceste najavile prilikom otvaranja vodičke zaobilaznice i za koje su osigurale 13 milijuna kuna u svojoj blagajni. Planirana dionica koja će se rekonstruirati duga je skoro kilometar i proteže se od Hotela Orion do Zatonske ulice, a površina obuhvata iznosi 25000 m².

Nakon izgradnje zaobilaznice i rasterećenja ovog dijela magistrale, čime je ona postala gradska žila kucavica, ovim će se radovima omogućiti pregledniji i, za pješake i vozače sigurniji promet. Rekonstrukcija prometnice obuhvaća izgradnju pješačkih staza s obje strane kolnika, uređenje šest raskrižja te čak dva rotora; jednog na križanju sa Zatonskom ulicom i drugog kod benzinske crpke te postavljanje javne rasvjete. Usporedno s ovim radovima, postavljat će se kanali za oborinske vode, telekomunikacijska instalacija, prometna signalizacija i oprema.