S obzirom da je jučer stupila na snagu Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, raspuštena su i sva predstavnička tijela lokalnih samouprava, pa time i Gradsko vijeće Grada Vodica. Tako više ne postoji mogućnost održavanja 27. sjednice vodičkog Gradskog vijeća koju je predsjednik Danijel Lasan Zorobabel zakazao za 12. travanja, pa ju odgodio, ali novu nije sazvao.
S obzirom na takav rasplet situacije, ovaj saziv vijećnika neće donijeti nekoliko važnih odluka, koje za Grad Vodice mogu prouzročiti negativne posljedice, a radi se o slijedećim aktima:
1. Nisu donesene Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za sportsko igralište na Srimi i Odluka o dodjeli koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i održavanja sportskog igrališta u Srimi, čime je onemogućeno prijavljivanje projekta na mjeru 7.4.1. programa ruralnog razvoja RH i povlačenje EU sredstava za obnovu sportskog igrališta u Srimi.
2. Nije doneseno Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za prošlu godinu što podliježe članku 168. Zakona o održivom gospodarenju otpadom kojim se predviđa novčana kazna u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna za prekršaj jedinici područne (regionalne) samouprave ako se taj Plan ne dostavi Ministarstvu i Agenciji do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
3. Donošenjem Druge izmjene Plana proračuna grada Vodica za 2017.godinu realizirali bi se gradski projekti za koje je već pristiglo odobrenje o sufinanciranju iz državnog proračuna. Radi se o Projektu Energetska obnova Dječjeg vrtića Tamaris kojeg je Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova Europske unije pristalo sufinancirati s 850.000,00 kuna s rokom povlačenja sredstava do 30. 11. 2017.godine, dok je preostalih 500.000,00 kuna trebalo isplanirati iz vlastitih sredstava Grada te o Projektu nabave visokotlačnog perača polivalentne primjene za održavanje javnih površina čiju je kupnju trebalo sufinancirati Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sa 150.000,00 kuna s rokom povlačenja do 31. 10. 2017.godine, dok su preostalih 100.000,00 kuna za nabavu trebali biti osigurani iz gradskog proračuna.

Neodržavanjem 27. sjednice i bojkotiranjem točaka skidanjem s dnevnog reda, odnosno, nedonošenjem istih na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vodica, evidentno se i, gotovo nepovratno koči i ugrožava gospodarski lokalni razvoj osobito otoka Prvića, kao područja od posebne državne skrbi, kako slijedi:
1. Donošenjem Urbanističkog plana uređenja otoka Prvića, a s time u svezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica koji se odnosi na "Perulin gat" u Prvić Šepurini trebali su se ostvariti uvjeti za izdavanje dozvola, gradnje i zapošljavanja na otoku.
2. Donošenjem Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Vodica 2017.-2021. godine, bi se omogućio nastavak ekonomski svrhovitog, učinkovitog i transparentnog upravljanja i raspolaganja nekretninama Grada, na čemu se uspostavom Registra imovine Grada radi više od pet godina, intenzivno godinu dana. Njeno nedonošenje dovodi do nemogućnosti učinkovitog raspolaganja imovinom, onemogućena su brža i efikasnija rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svezi gradske imovine, kao preduvjeta investiranja na području Grada, a nije moguće niti sagledavanje prihoda i rashoda od imovine kako bi se stvorili planovi za daljnje upravljanje gradskom imovinom. Sve to u konačnici rezultira ugrožavanjem gospodarskog razvoja Grada.
Posebno je bila obveza prema Reviziji RH-a donijeti ovu Strategiju do kraja ožujka 2017., pa je u tome smislu morao biti upućen njezin Prijedlog Reviziji. Još se ne znaju moguće posljedice njezina nedonošenja, ali te posljedice neće snositi niti stručne službe Grada, niti Gradonačelnica, jer je Strategija bila spremna još krajem prošle godine.