Upravni odjel za komunalne poslove Grada Vodica ovoga je ljeta, potaknut brojnim požarima, ali i u nastojanju da grad učini što urednijim, čišćim, sigurnijim i zdravijim ambijentom, počeo intenzivnije provoditi mjere propisane Odlukom o komunalnom redu Grada Vodica.
Tijekom mjeseca listopada i studenog , napravljeno je 230 izvida i poslano je 199 rješenja vlasnicima zemljišta ili nekretnina koja su bila neuredna, zapuštena, obrasla travom, grmljem i raslinjem. Takva su zemljišta pogodna za pojavu glodavaca i zmija, a time i razvoj bolesti te predstavljaju neposrednu opasnosti za izbijanje i širenje požara, osobito u ljetnim mjesecima.
Gradsko komunalno redarstvo zahvaljuje sugrađanima koji su izuzetno pozitivno reagirali na ovu inicijativu, na njihovom žurnom odazivu da svoje zapuštene i zaboravljene nekretnine i zemljišta urede i tako doprinesu stvaranju zdravijeg i ljepšeg okoliša za čitavu zajednicu.