Upravni odbor Lokalne akcijske grupe More 249 je, na sjednici održanoj 23. kolovoza, donio Odluku o dodjeli sredstava za 1. LAG-ov  Natječaj za tip operacije 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja.
Natječaj je trajao od 23. ožujka do 07. svibnja ove godine, a na raspolaganju je bilo 781.746,00 kuna raspoloživih za sedam projektnih prijava. Potpora po pojedinom projektu je iznosila 15.000 EUR-a, odnosno 111.678,00 kuna.

Na Natječaj se prijavilo sedam prijavitelja, a nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja, utvrđeno je da šest projektnih prijava udovoljava uvjetima Natječaja, dok je jedna projektna prijava odbijena zbog nezadovoljavanja uvjeta propisanih Natječajem. Time je na područje LAG-a More 249 plasirano 670.068,00 kuna koje će doprinijeti modernizaciji postojećih poljoprivrednih gospodarstava.
Odobrena potpora isplatit će se u dva jednaka dijela. Prvi dio nakon dobivanja Odluke o dodjeli sredstava izdane od strane Agencije za plaćanja, a drugi nakon provedbe svih aktivnosti i izvršene kontrole.